JŪSŲ PARTNERIS INOVACIJŲ PERDAVIMUI

Debesų kompiuterija

Organizacijų dėmesys sąnaudų mažinimui nukreipiamas į naujų Debesų kompiuterija pagrįstų verslo modelių kūrimu ir realizavimu. Šiuo tikslu, Regioninis inovacijų vadybos centras atliko daugiau kaip 60 informacinių ir telekomunikacijų įmonių (IRT) poreikių analizę pasirinktuose Lietuvos ir Baltarusijos regionuose. Regioninis inovacijų vadybos centras pasiūlė Debesų kompiuterijos diegimo koncepciją kaip sistemą skleisti, diegti ir skatinti perėjimą prie Debesų kompiuterijos bei paskatinti Debesų kompiuterijos vartojimą tarp IRT paslaugų teikėjų bei viešojo ir privataus sektoriaus naudotojų.

Debesų kompiuterijos diegimo koncepcija leidžia plėtoti palankias sąlygas pasirinktuose regionuose sukurti veiksmingus bendradarbiavimo tinklus (klasterius) IRT sektoriuje, didinant IRT darbuotojų skaičių, skatinant naujų įmonių steigimą, technologijų naujoves, naujų kompetencijų atsiradimą, įtraukiant IRT privataus ir viešojo sektoriaus vartotojus į tyrimų ir technologinės plėtros procesus.

Dalyvaujančios organizacijos: Vilniaus universitetas, Lietuvos inovacijų ir technologijų institutas, Mokslo ir technologijų asociacija Infopark (Baltarusija), Gardino Janka Kupala valstybinis universitetas.

foto1

Informacinis Pastato Modeliavimas ( BIM )

Siekiant apimti visas įvairių sričių profesionalias paslaugas, susijusias su statybų sektoriumi, buvo sukurtas terminas AEC (architektūra, statyba, inžinerija). Informacinio Pastato Modeliavimo technologija tapo strategiškai svarbi priemonė AEC rinkoje per pastarąjį dešimtmetį. BIM yra naujas būdas atlikti bendrus statybos darbus. Ji pakeičia tai, kaip profesionaliai vizualizuoti, bendrauti ir koordinuoti su statybomis susijusius skaitmeninius duomenis. BIM padeda statybos specialistams pagerinti savo įgyvendinamų projektų produktyvumą, efektyvumą, kokybę ir saugumą. Naujausi tyrimai rodo, kad trys ketvirtadaliai rangovų, naudojantys BIM turi teigiamą investicijų į BIM grąžą.

Šiuo metu Regioninis inovacijų vadybos centras dalyvauja, įgyvendinant BIM Train iniciatyvą skirtą perkelti ir patvirtinti novatorišką BIM mokymo sistemą įvairiuose Lietuvos, Latvijos ir Olandijos švietimo lygmenyse. BIMTRAIN siekiama skatinti bendradarbiavimą tarp švietimo sektoriaus ir darbo rinkos, kuriant bendras mokymo priemones, remiantis naujoviškomis ir efektyviomis metodikomis, virtualioje aplinkoje, naudojant tiek neformalius tiek bendradarbiavimo mokymosi procesus.

Dalyvaujančios organizacijos: UAB “AGA CAD”, Itannex, Vilniaus statybininkų rengimo centras, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Rygos technikos universitetas.

shutterstock_159110048

Energijos vartojimo efektyvumas ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas pastatuose

Žalioji knyga dėl energijos efektyvumo, kurią parengė Europos Komisija pažymi, kad statybos sektorius sukuria 40% energijos poreikio Europoje, bei statybų sektorių įvardijo kaip sritį, kuriame galimi dideli energijos sutaupymai.

2010/31/ES direktyva dėl pastatų energinio naudingumo (EPBD) pasiūlė atnaujintą apibrėžimą ir reikalavimus “beveik nulinės energijos pastatams” taikomus visose ES valstybėse narėse.

Siekiant realizuoti EPBD iniciatyvą Lietuvoje, Regioninis inovacijų vadybos centras koordinavo nacionalinio sutarimo 5 etapų procesą, įtraukiant daugiau kaip 70 organizacijų (įmonių, universitetų, profesinio mokymo institucijų, verslo asociacijų, valdžios įstaigų) skirtą Lietuvos statybos sektoriaus darbininkų kvalifikacijos tobulinimo gairių siekiant 2020 m. energinio efektyvumo tikslų, parengimui.

Šiuo metu Regioninis inovacijų vadybos centras koordinuoja Euopos Komisijos remiamą BUILD UP Skills ENERGOTRAIN iniciatyvą, kuria siekiama sukurti ir plėtoti laisvanorišką sistemą Lietuvoje skirtą darbininkiškų profesinių kompetencijų bei įgūdžių pripažinimui, siejant tai su reikalavimais beveik nulinės energijos pastatų statybai.

Dalyvaujančios organizacijos: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Lietuvos statybininkų asociacija, Nacionalinė pasyvių namų asocijacija, Respublikinis energetikų mokymo centras, Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, Vilniaus statybininkų rengimo centras.

shutterstock_138823751